Search
  • Sonali Kumkar

माझा होशील ना । page no 5

Updated: Aug 26, 2020

अनेक दिवस जात होती ,

काही दिवसात मला दादा चा mail येत होता ।

त्यातून मला , वैभव बद्दल काही गोस्ट माहित पडल्या ,

त्याचा स्वभाव मला आवडला होता , त्याच बोलन ,

मि आता थोड विसरत चालली होती , माझ past .. नवीन नवीन आव्हहन माझ्या समोर येत होती , वैभव आल्या पासून , मला नवीन खुप काही शिकायला भेटत होते , दादा कडून पन काही गोस्ट माहिती पडू लागल्या ,


एक दिवस बोलताना वैभव ची डायरी दादा ला access झाली तर , त्याने मला पाठविला , त्याने मांझी बद्दल खूप कविता केलेल्या , त्याच्या डायरित माझी खुप प्रशंशा केलिलि , तो क्षण माझ्या आयुष्यातिल कधीही न विसरनारा दिवस न्हवता ,

माझे photo टाकून त्याने खुप छान कविता केकेल्या , मि अचंबित , कारण ह्या आधी मि कधि माझी एवढी तारीफ बघतली नहवती ।


त्याने बहिनिच नात कस जपाव , व कस जपत राहावे हे त्याला चांगल्या पद्धतीने माहित , का , कस कोन जाने पन तो माझ्या साथी फरिस्ता बनून आलेला ।

मि पन नकलतपने बोलात राहिली , असच चालु रहला ।

मनाला आराम भेटल , की कोणी तरी आहे जे आपला विचार करतोय न न आपल्या गोस्ट ऐकुन घेतो ।


दादा , वैभव सोबत बोलात अशीच दिवस जात होती ,


4 views0 comments

Recent Posts

See All

माझा होशील ना।

बहोत दिनों के बाद ये site मैन खोल दी , इतने दिनों तक लिखने का मन नही करता था । क्या लिखू , और क्या कहु उसके बारे में , दिल हट रहा था उसके ऊपर से मेरा , । मुझे उसको ऊपर प्यार नही हो रहा था , क्यों कि व

माझा होशील ना , पेज no 6

वैभव सोबत मि जशी जशी बोलत होती , तशी तशी माझ मन मि हलक करत होती , क्यों कि मुझ मेरा आसमान मिल चुका था , जो मुझ बेखूबी , बेखुदी से उड़ने दे रहा था । वोह मेरा दिल रखता था , खुद का दिल निकालके , खुद के

माझा होशील ना । पान क्रमाक ४

मि नन्तर बाजुच्या घरी जाऊन बसले , मनाला आराम भेटल्या कारणाने पन , तिथेहि तेच । परत घरी आली , त्याचा phone वर miss call alert पडलेला , मि लगेच call केला। । त्याला sorry म्हटले , मला वाटल हा माझ्यावर रा