Search
  • Sonali Kumkar

माझा होशील ना | पान क्रमांक १

तस लिहिण्यासाठी खूप काही आहे , पण सुरुवात कुठून करावी हे समजणं अवघड आहे .कारण मी कधी त्याच्याबद्दल एवढा गूढ विचार कधी केलाच नाही , जस चालू होत तसच सुरु होत आयुष्य.

एवढ्या ठेच लागल्यानंतर माणसाला दुसऱ्यांदा ठेच लावून घ्याची नसते ,जखमेचा दु:ख सहन करत असताना कोणी याव न चांगल बोलाव ,कधी चांगल तर वाटते तर कधी नको पण . अश्या नको असलेल्या परिस्थिती मध्ये तो आला आणि कायमचा राहिला .तो म्हणजे माझा वैभू…

माझा आणि त्याचा भेटणं एक संजोग होता ,काकू च्या घरी असतांना एक काँल वर त्याची आणि माझी भेट झाली .मला UPSC बद्दल जाणून घेण्याची खूप उत्स्तुक्ता होती आणि मी त्याला त्याच करणामुळे काँल केला ,हळूहळू काँल नंतर WhatsApp MSG वर बोलन चालू झला .तो दिवस मला आठवत नाही पण मी त्याला काँल केला , तेव्हा तो औरंगाबाद ला होता Just थोडा बोलन झाल, त्यानंतर त्याचा कधी काँल आलाच नाही .त्याचा फोन नेहमी Switch Off असायचा.

मी काँल केला तेव्हाच तो बोलायचा ,असाच आमच अधून-मधून बोलन चालू असायच.तो बोलताना खूप शांतपणे बोलायचा. नंतर हळूहळू आमच बोलन वाढत गेल , वेगवेगळी Discussions चालायची . त्याला बोलतना त्याचे विचार माझ्या विचारा सारखे वाटू लागले ,माझी खूप इच्छा असायची त्याला बोलण्याची ,हे चक्र असच खूप दिवस चालू राहील .


Date:05/08/2020


8 views0 comments

Recent Posts

See All

माझा होशील ना।

बहोत दिनों के बाद ये site मैन खोल दी , इतने दिनों तक लिखने का मन नही करता था । क्या लिखू , और क्या कहु उसके बारे में , दिल हट रहा था उसके ऊपर से मेरा , । मुझे उसको ऊपर प्यार नही हो रहा था , क्यों कि व

माझा होशील ना , पेज no 6

वैभव सोबत मि जशी जशी बोलत होती , तशी तशी माझ मन मि हलक करत होती , क्यों कि मुझ मेरा आसमान मिल चुका था , जो मुझ बेखूबी , बेखुदी से उड़ने दे रहा था । वोह मेरा दिल रखता था , खुद का दिल निकालके , खुद के

माझा होशील ना । page no 5

अनेक दिवस जात होती , काही दिवसात मला दादा चा mail येत होता । त्यातून मला , वैभव बद्दल काही गोस्ट माहित पडल्या , त्याचा स्वभाव मला आवडला होता , त्याच बोलन , मि आता थोड विसरत चालली होती , माझ past .. नव